CRICKETS, A SUPERFOOD

Intressant fakta om varför insekter framöver kommer utgöra en viktig del i näringskedjan och varför den redan gör det i stora delar av världen Cricket powder is a very interesting food both in terms of macronutrients (carbohydrate, lipids, proteins, fibres) and micronutrients (minerals and vitamins). PROTEINS Cricket powder is a food rich in proteins. In fact, by 100 g of powder,…